Kalender

Vi kommer att ha olika temaveckor för de som kommer till hotellet.
Du kan komma utan att vara med på de olika eventen och ha helt individanpassat program.

Kurser för terapeuter är en del av de som är återkommande.

Innan vi öppnar till sommaren 2021 kommer vi starta med en utbildningsvecka för de som utbildar sig till Funktionsmedicinska Näringsrådgivare via Funktionsmedicinska Skolan som hyr in sig.

Överums Hälsohotell och kurser