Några av våra behandlingar

NÄRINGSMEDICIN – IFM
Vitaminer, mineraler och övriga näringsämnen
Homeopati
Kost & Diet
Avgiftning och behandlingsprogram
Hårmineralanalys Hårmineralanalys – HMA
Fria radikaler test – FRAS
Blodgrupering
Funktionsamalyser
Imupro – födoämnesallergi test – blodanalys
ÖRTMEDICIN (Fytoterapi)
IRIS-/ÖGONDIAGNOSTIK
Kinesiologi kinesiologi
Käkledsbehandling
Syftet med denna kinesiologiska behandling är att få spänningar att släppa i anslutning till käkleden. Metoden är verkningsfull vid problem med tandgnissling, dysfunktioner i käkleden pga. muskelspänningar, tinnitus, spänningshuvudvärk, yrsel, migrän mm.
Stress och obalanser
Genom så kallad manuell muskeltestning hittas stress, obalanser och blockeringar.
Kropp och själ stärks och återfår sin balans. Behandlingen är oftast mjuk och behaglig och stärker kroppens energier.
Ordet kinsiologi kommer från grekiskan och betyder rörelselära. Kinesiologin arbetar med olika terapier för att återställa rytmen och balansen i kroppen t ex stimulering av akupunkturpunkter, sacrokraniell terapi, bäckenbehandling, behandling av ileocekalklaff, käkledsbehandling, triggerpunkter, öronakupunktur, motoriska reflexer m.m.
Zonterapi och Reflexologi

Är en gammal metod av självläkning av kroppen. Zoner/Reflexer finns under och på fötternaoch andra ställen av kroppen. 
När en störning uppträder i ett organ eller område av kroppen så är motsvarande område på fötterna och kroppensreflexpunkter mycket känsliga för tryck.
Genom massage av dessa zoner försöker man återställa den normala funktionen i organet eller problemområdet
Reflexologi är en vidareutvecklad form av Zonterapi där reflexonsystem över hela kroppen kan behandlas.
En fantastiskt behandlingsmetod där fötter och ben, öron och övriga delar av kroppen behandlas med tryck och massage. Med hjälp av zonterapi kan kroppen uppnå en självläkning. Jag behandlar bla. luftrörsproblem, matsmältningsbesvär, obalans i organ, depression, sömnproblem och hormonella störningar.
Effektiv behandlingsmetod där fysiska liksom mentala besvär kan behandlas. Detta sker framför allt via reflexzoner på fötter och ben, men öron, händer förekommer.
Hos personer där zonterapin blir för kraftfull, exempelvis vid låg vitalitet, utbrändhet, långvarig medicinering och även vid långvarigt kroniska sjukdommar är Strykningterapin ett bättre val. Strykningsterapin följer akupunkturens tänkande i meridianer och energiflöde. Behandlingen utförs på fot och underben.
Finns även att köpas som 5 ggr (10% rabatt) eller 10 ggr (10% samt 1 extra behandling i sensei – infraröd värmebehandling) paket.
Öronakupunktur  och Öronljusbehandling

Öronakupunkturen är ett utmärkt komplement till Zonterapin, eller som en egen behandling. Öronakupunkturen är bra till avvänjning tex vid rökstopp, bantning, smärtlindring vid akuta, subakuta och kroniska tillstånd, även vid hormonobalanser och sköldkörtelproblem.
Öronakupunktur kan hjälpa mot Olika typer av smärta så som rygg, axel, nacke, led och muskel värk Spänningar typ migrän och spännings huvudvärk Allergier & eksem Trötthet Nedstämdhet Depression Stärkning av immunförsvaret Gynekologi och menopaus Beroende problem, mat, alkohol, droger, tobak
Enligt en studie på KS (Karolinska Sjukhuset), fann man att halterna av endorfiner, kroppens egna morfiner, och av serotonin, en signalsubstans som påverkar sinnesstämmningen och välmåendet, ökade vid öronakupunktur.
Bioenergimassage – Ortobinomi – Rouling

Dr Bach blomstermedel

Samtal (stöd-/personlig utveckling)
Kurser & föreläsningar – för klienter och företag
Livstilskonsult med hembesök (inom 3 mils radie – vid längre resa, behöver hel dag bokas)
Arbetar med testade och kvalitetssäkrade
Vitamin-/mineraltilskott, näringstillskott från Alpha-Plus.
Samt produkter från Holistics, m.fl.
Företag/friskvård – avdrag/subvention