Myrtenkransen AB

Myrtenkransen AB har funnits sedan 1991 och har under åren som gått arbetat med hälsa, hälsokoncept och kurser för privatpersoner och terapeuter.

Vi har ett samarbete med Fokus på Hälsa, ett företag som arbetar med klientverksamhet, utför hälsoanalyser och livsstilsrådgivning. Samarbetet startade 1998.

Funktionsmedicin är den huvudsakliga behandlingsgrunden.
Du kan läsa mer om det på The Institute for Functional Medicine

Utbildning köper vi in som tjänst från VitalKunskap sth KB
Myrtenkransen kommer även att hålla fler av utbildningarna på Hälsohotellet i Överum.

Funktionsmedicinska Näringsskolan kommer att hålla sin intensivutbildning (veckokurser i 3 block) – för utbildning till Funktionsmedicinsk Näringsrådgivare.

Flera olika kortutbildningar kommer även att återkomma.
se vårt kalendarium eller besök vitallkuskap.se eller
harmineralanalys.se

Du kan även läsa lite om en av grundarna bakom Myrtenkransen här.

Överums Hälsohotell och kurser