Myrtenkransen

Myrtenkransen  har funnits sedan 1991 och har under åren som gått arbetat med hälsa, hälsokoncept och kurser för privatpersoner och terapeuter.

Vi har ett samarbete med Fokus på Hälsa, ett företag som arbetar med klientverksamhet, utför hälsoanalyser och livsstilsrådgivning. Samarbetet startade 1998.

Vitalkunskap KB är vårt moderföretag

Funktionsmedicin är den huvudsakliga behandlingsgrunden.
Du kan läsa mer om det på The Institute for Functional Medicine

Utbildning tillhandahåller vi in som tjänst genom VitalKunskap sth KB
Myrtenkransen kommer även att hålla fler av utbildningarna på Hälsohotellet i Överum.

Funktionsmedicinska Näringsskolan kommer att hålla sin intensivutbildning (veckokurser i 3 block) – för utbildning till Funktionsmedicinsk Näringsrådgivare.

Flera olika kortutbildningar kommer även att återkomma.
se vårt kalendarium eller besök vitallkuskap.se eller
harmineralanalys.se

Du kan även läsa lite om en av grundarna bakom Myrtenkransen här.

Överums Hälsohotell och kurser