Fokus på Hälsa – behandling

Utredning och behandling vid hälsobesök och vistelse på Hälsohotellet med temainriktning, samt skola för privatpersoner eller grupper, bokas (all terapeuttid) via bokningssystemet för Myrtenkransen behandling med  samma behandlingar som hos vår samarbetspartner Fokus på Hälsa md.
Du kan se mer om Fokus på Hälsa på företagets egna hemsida.

Överums Hälsohotell och kurser