Våra Kunder

Våra RUT & ROT-tjänster hittar du här

Landstinget – Överums Vårdcentral

Kommunen – Överums Badplats

Stiftelsen Ryvenäs – Gräsytor

Stångå fastighetsbolag – Yttre fastighetsservice på Linköpingsvägen, Adelswärdsvägen, Svedjevägen

Brf Soliden – Masugnsgatan 1-3 – yttre fastighetsservice

Masugnsgatan 6 – yttre fastighetsservice

Masugnsgatan 5 – yttre fastighetsservice

Vi har ca. 15 st privatkunder med tjänsteabonnemang/säsong och flera som ringer vid behov av service.

 

Överums Hälsohotell och kurser